|
Flexible Wellen

Flexible Wellen

ProduktDurchmesserBiegeradiusVerdrehwinkelDrehmoment 
TR
TR Ø3,2 mm, Ø4 mm, Ø5 mm -   max. 1,8 Nm Details
AF
AF Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm, Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø15 mm, Ø20 mm 55 mm bis 400 mm  max. 90° max. 18,5 Nm Details
FAP-V1
FAP-V1 Ø4 mm, Ø5 mm, Ø6 mm, Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø15 mm, Ø20 mm 55 mm bis 400 mm  max. 90° max. 18,5 Nm Details
FAP-V2
FAP-V2 Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm 70 mm bis 130 mm max. 40° max. 9 Nm Details
FAP-V3
FAP-V3 Ø6 mm, Ø10 mm 70 mm bis 130 mm max. 55° max. 7,5 Nm Details
FAP-V4
FAP-V3 Ø5 mm, Ø6 mm, Ø8 mm, Ø10 mm, Ø12 mm, Ø15 mm, Ø20 mm 55 mm bis 400 mm  max. 90° max. 18,5 Nm Details

Produktübersicht

TRAFFAP-V1FAP-V2FAP-V3FAP-V4